9217

9217

9219

9235

8631

Krakowskie Przedmieście / Al. Solidarności/ Stare Miasto / Warszawa